#poznavamcesko

Výhra

3 x Voucher do centra FotoŠkoda v hodnotě 5000 Kč

Zavřít

Jak soutěžit

O soutěži
a ceny
Nejnovější nahrané fotografie
O soutěži a cenách

O soutěži

Hlavní cena

3 x Voucher do centra FotoŠkoda v hodnotě 5000 Kč

Jak se zúčastnit

 • Nahrajte fotografii vztahující se k cestování po Česku
  (v kategoriích: Vše, Ochutnejme Česko, Cestování bez bariér, Obnova hmotného dědictví, Cestujeme k vodě, Chráněná území, Venkovský turismus v Evropě)
 • Fotku můžete do soutěže přihlásit dvěma způsoby:
  1. Klikněte na této stránce na tlačítko Přidat fotku a nahrajte vaši fotografii.
  2. Prostřednictvím Instagramu, fotku označte hashtagem #poznavamcesko.
 • Schválení nahraných fotografií může trvat až 48 hodin, doporučujeme nahrávat fotografie do velikosti max. 10 MB.
 • Na konci soutěže vybere odborná porota 3 celkové vítěze. Všechny vybrané fotky budou uvedeny na fotografické výstavě.

Odborná porota - Martin Rak

Martin je světoznámý krajinářský fotograf, jehož práce si získala obdiv díky svým chrakteristickým snovým a mlhavým pohledům. Jeho fotografie jsou publikovány v magazínech o cestování a fotografování nebo např.v kalendářích u nás i ve světě. Martinovým nejoblíbenějším krajem jsou severní Čechy, zejména pak Českosaské Švýcarsko, kde vzniká většina jeho fotografií. Dlouhodobě spolupracuje s agenturou CzechTourism a České Švýcarsko o.p.s.

Pravidelně se také umisťuje na předních místech fotografických soutěží, jmenujme například National Award winner na Sony World Photography Awards 2016, či třetí místo na EISA Maestro Award 2016.

Nejnovější nahrané fotografie

Procestovali jste Česko a chcete se pochlubit vaší fotografií? Vyberte tu správnou kategorii. Viděli jste při vašich cestách divadelní představení, historický festival nebo třeba šermířský turnaj? Vkládejte fotografie do kategorie Kulturní turismus. Pokud jste během vašich cest ochutnávali krajová jídla, zvolte kategorii Ochutnejme Česko. Našli jste krásná místa s bezbariérovým přístupem? Vložte je do kategorie Cestování bez bariér. Pokud jste navštívili krásnou památku, která prošla rekonstrukcí a byla zachráněna, ukažte nám jí v kategorii Obnova hmotného dědictví. Narazili jste při vašich cestách na řeku, rybník nebo ukrytý vodopád? Pak vyberte kategorii Cestujeme k vodě.

Nejnovější fotografie ze sociálních sítí

Nejnovější fotografie ze sociálních sítí

  Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

  Přidat fotku

  Podmínky a pravidla soutěže

  1. POŘADATEL

  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČ 49277600

  2. ORGANIZÁTOR

  Brainz.cz s.r.o., Fibichova 2, 130 00 Praha 3, IČ 27869032

  3. DOBA TRVÁNÍ

  Soutěž probíhá od 11. 7. 2017 do 23. 7. 2017 v soutěžní webové aplikaci umístěné na stránce eden.ceskozemepribehu.cz a přes mobilní aplikaci Instagram.

  4. PODMÍNKY ÚČASTI

  Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České republice.

  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora a jejich rodinný příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku.

  5. PRŮBĚH SOUTĚŽE

  Účastník se do soutěže zapojí vstupem do uvedené aplikace nebo přes aplikaci Instagram a potvrzením souhlasu s podmínkami soutěže. Soutěžní hra se skládá z následujícího : zasláním fotografie s tématikou českých památek prostřednictvím uvedené aplikace, v druhém případě nahráním fotografie na Instagram s označením fotografie hashtagem #poznavamcesko. Fotografie musí být původní, přičemž organizátor si vyhrazuje právo kontroly tohoto pravidla prostředky technickými i organizačními.

  V opačném případě nebude technicky možné danou fotografii do soutěže přihlásit.

  Účastník má právo přihlásit více než jednu svou fotografii. Fotografie budou porotou posuzovány na konci soutěže.

  6. VÝHRY

  Ze všech účastníků, kteří se v době trvání do soutěže zapojí, vybere organizátor celkem 3 výherce, a to na základě posudků odborné poroty.

  Odměněni budou 3 výherci, kteří získají Voucher v hodnotě 5 000 Kč do centra FotoŠkoda

  7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

  Pro oznámení výher budou užity údaje sdělené účastníkem při registraci (e-mailová adresa). Výherce bude kontaktován organizátorem a bude s ním dohodnut termín výběru výhry – předání voucheru a hlavní ceny. Jméno výherce může být oznámeno na Facebookovém profilu CzechTourism. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. V případě prvního místa, kdy výherce nebude zletilý, přebírá výhru jeho zákonný zástupce.

  8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Přihlášením do soutěže musí účastník souhlasit s jejími pravidly a podmínkami, a to následujícími způsoby:

  • zaškrtnutím příslušného políčka ve webové aplikaci
  • v případě přihlášení fotografie pomocí portálu Instagram bude výhercům zaslána dodatečná žádost o odsouhlasení podmínek, jejíž kladné vyřízení bude k uplatnění výhry nezbytné

  Svojí účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném při vstupu do aplikace (e-mailová adresa) a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které pořadateli sdělí v souvislosti s čerpáním výhry a poskytne pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

  Výherce dává pořadateli v souladu s ust. § 84 Občanského zákoníku souhlas se zachycením své podoby ve formě obrazových i zvukových záznamů v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry a souhlasí s pořízením a využitím svých fotografií z pobytů v rámci komerční komunikace pořadatele.

  9. AUTORSKÉ PRÁVO

  Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem fotografie zaslané do soutěže. Účastník soutěže registrací a zveřejněním fotografie v soutěži poskytuje pořadateli a organizátorovi bezúplatně právo dílo užít, a to bez jakéhokoliv omezení co do způsobu užití díla a také bez územního a časového omezení. Organizátor může k fotografiím zaslaným do soutěže poskytnout podlicenci, tedy poskytnout třetím osobám oprávnění dílo užít.

  Účastník se zavazuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně účastník.

  10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

  Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže před i v průběhu jejího trvání.

  Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.

  ÚÚčastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

  Výhry nejsou právně vymahatelné.

  Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.

  Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher.

  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na výše uvedené Internetové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

  Tato Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem a Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

  Zprávy či dotazy pořadateli a organizátorovi soutěže je možné zasílat na e-mailovou adresu: eden@czechtourism.cz.

  V Praze dne 10. 7. 2017

  Zpět